Welkom bij wiskunde bijles online

Jouw wiskundeleraar online.

Wiskunde bijles online
Pabo

Wiscat rekentoets en meer

Op de pabo is rekenen een essentieel onderdeel van de opleiding. Al in het eerste jaar moet je de Wiscat voldoende afronden om door te mogen. Ook daarna blijft rekenen een belangrijk onderdeel van de opleiding. De afgelopen jaren heb ik meerdere studenten begeleid, met het behalen van de rekentoetsen tot resultaat. Het aanleren van rekenkundige denkwijzen, die leiden tot het behalen van de Wiscat, mag ik inmiddels wel tot één van mijn specialiteiten rekenen. Ook bij zaken die verderop aan de orde komen, kan ik je begeleiden. Als je moeite hebt met rekenen, trek dan op tijd aan de bel. Na twee zware onvoldoendes, een paar weken voor de derde poging, is de kans van slagen uiteraard aanzienlijk kleiner dan op tijd aan de slag met het ontwikkelen van de rekenvaardigheden.